Life

Cuộc sống nó quá phức tạp. Nhiều khi cuộc đời bạn gắn liền với những nỗi buồn, với việc bạn phải chấp nhận những điều không như mong muốn. Bạn cũng chỉ là một người gần như ở giữa, bạn vô vọng khi không thể hóa giải hoặc làm cho mọi người đều cảm thấy… Read More Life

Haizzz

Có những chuyện mà chúng ta thật sự không hiểu phụ nữ thế nào. Họ cứ nghĩ rằng trong đầu thằng đàn ông chỉ có tình dục 🙂 thật buồn cười.