Ghen

Cơn nắng nóng của mùa hạ đã bắt đầu thật sự thành hình bằng việc nó làm cho con người ta như bị luộc chín. Cái cảm giác nắng nóng và lo nghĩ cho con gái, không biết con gái có mát không, không biết con gái khỏi ốm chưa, và cũng không biết thế… Read More Ghen