Tổng hợp các trang web đăng ký VPS free mới nhất 2017

Thời gian gần đây , mình có giới thiệu danh sách nhà cung cấp vps free tốt nhất . Nhưng hiện tại các trang web đó đã dừng cung cấp miển phí và ra nhiều chính sách khuyến mãi khác . Hôm nay mình sẽ update thêm nhiều trang web cho reg vps với hệ điều hành Windows… Read More Tổng hợp các trang web đăng ký VPS free mới nhất 2017

PHP 5.3 to 7.1 for OS X / macOS 10.6 to 10.12 as binary package

Intro This package installs the (usually) latest PHP 7.1/7.0/5.6/5.5/5.4/5.3 on OS X 10.6 (aka Snow Leopard), OS X 10.7 (aka Lion) and OS X 10.8 (aka Mountain Lion) and OS X 10.9 (aka Mavericks) and OS X 10.10 (aka Yosemite) and OS X 10.11 (aka El Capitan) and macOS 10.12 (aka Sierra) in /usr/local/php5. It… Read More PHP 5.3 to 7.1 for OS X / macOS 10.6 to 10.12 as binary package

Update PHP on Mac OS X How to upgrade or install a different version of PHP on Mac OS X.

As noted in my posts on installing Apache, PHP and MySQL on Mac OS X, Mac OS X comes pre-installed with Apache and PHP. Unfortunately, as of Mac OS X 10.11 (El Capitan) the pre-installed version of PHP is still 5.5. As PHP 5.5 has reached end of life, the pre-installed version of PHP in… Read More Update PHP on Mac OS X How to upgrade or install a different version of PHP on Mac OS X.