Xây dựng ứng dụng #chuyencuadev với React Native trong 10 phút như thế nào

Bạn có đang có 1 chiếc Smart phone, bạn thường phải đọc tài liệu, đọc báo, cả coi xxx nữa ngay trên chính smart phone đó. Bạn đang là dev, bạn có suy nghĩ app mobile bây giờ có thể được build cực kì đơn giản không? Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn… Read More Xây dựng ứng dụng #chuyencuadev với React Native trong 10 phút như thế nào

How to get values which are in TextInput when Button is click in ReactNative

First you have to stock your data in a state. example: <TextInput style={styles.textInputStyle} placeholder=”Enter Name” returnKeyLabel = {“next”} onChangeText={(text) => this.setState({text})} /> Then you must pass a function that will execute when you click on the button like this: <Button onPress={() => function }> recover your value with : this.state.key example: class AwesomeProject extends Component {… Read More How to get values which are in TextInput when Button is click in ReactNative