Hướng dẫn adword

CÁC CÀI ĐẶT CƠ BẢN:   CẢI THIỆN ĐIỂM CHẤT LƯỢNG:   Điểm chất lượng: Điểm chất lượng 1-10 được báo cáo cho mỗi từ khóa trong tài khoản là ước tính về chất lượng của quảng cáo và trang đích được từ khóa đó kích hoạt. Có Điểm chất lượng cao có nghĩa là… Read More Hướng dẫn adword