Phần I.I Machine Learning là gì?

Mình nghiên cứu Machine Learning[Coursera] bắt đầu từ khoảng một năm về trước, mất khoảng sáu tháng để tự luyện lại bản thân kiến thức toán từ lớp 9 để làm quen lại với các dạng toán từ giải phương trình đến đạo hàm, tích phân… Cảm giác đó là một quãng thời gian tuy không hẳn… Read More Phần I.I Machine Learning là gì?