Khái niệm Bitcoin Core, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited & Bitcoin XT là gì?

Bitcoin core là gì? Bitcoin classic là gì? Bitcoin unlimited là gì? Bitcoin XT là gì?Như chúng ta đã biết thì Bitcoin về cơ bản là một ứng dụng mã nguồn mở dự trên nền tảng mạng lưới phi tập trung. Đã là mã nguồn mở thì bất cứ ai cũng có thể chỉnh sửa và nâng… Read More Khái niệm Bitcoin Core, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited & Bitcoin XT là gì?