Admob vs FAN (facebook audience network) ở thị trường Việt Nam, nhanh chân chọn FAN nào.:)

Nhiều người kiếm tiền từ viết ứng dụng đưa lên các store và thu lợi nhuận từ quảng cáo, việc chọn nhà mạng nào được nhiều người quan tâm nhất. Bây giờ thì nên chọn FAN là hợp lý nhất, còn lâu dài thì chưa rõ nhé. Vấn đề là ai cũng quan tâm đến… Read More Admob vs FAN (facebook audience network) ở thị trường Việt Nam, nhanh chân chọn FAN nào.:)