“The Pursuit Of Happyness” (Mưu Cầu Hạnh Phúc)

Bộ Phim Truyền Động Lực Cho Cả Thế Giới “Đừng để ai nói rằng con không thể làm được điều gì, kể cả là bố. Được chứ? Con phải bảo vệ ước mơ của mình. Những người thường không làm được như vậy sẽ hay xui con nên từ bỏ ước mơ. Nếu con thực… Read More “The Pursuit Of Happyness” (Mưu Cầu Hạnh Phúc)