Vòng đời của một component trong React Native

Trong bài này chúng ta sẽ đi sâu vào cái Life-Cycle (vòng đời) của 1 class (component). Tức là quy trình của 1 class diễn ra như thế nào. Ta thây ở đây Render là cái hàm quan trọng nhất, nó chính là hàm tạo ra cái giao diện mà người dùng sẽ nhìn thấy. Vậy ngoài render chúng ta sẽ còn gì nữa?

Life-Cyle (Vòng đời) của một React Native Component

Ngay khi ngay class được khởi tạo thì hàm Render chưa được gọi. Như các bạn đã lập trình hướng đối tượng thì các bạn đều biết đến hàm Contructor. Hàm này sẽ được gọi ngay sau khi 1 đối tượng được tạo ra.

Cách khai báo Constructor như sau:

Hàm componentWillMout() sẽ chạy sau hàm constructor()

Tiếp đến sẽ là hàm render()

Sau hàm render() chúng ta sẽ có hàm componentDidMout()

Để kiểm tra lại những gì chúng ta nói trên có đúng với thực tế không nhé. Chúng ta sẽ dùng log để in ra nhé.

Chúng ta sẽ tiến hành chạy ứng dụng lên và kiểm tra xem Log nào được in ra trước nhé!

Các bạn sử dụng Ctrl+Shift+U để xem log trong Output panel nhé

vòng đời của component reac naitve

Thông thường người ta dùng hàm constructor vào mục đích nạp dữ liệu cho component.Ví dụ bạn muốn lấy dữ liệu JSon từ Webservice thì bạn nên gọi trong hàm constructor này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s