Lưu ý khi cài mongo db 3, php 5.6 cho window

Khi cài mongo db 3, ta cần phải cài php_mongo.dll cho php, kiếm bản download tại https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html. Vậy làm sao biết bản nào phù hợp với PHP của mình: Khi nhìn vào 1 name của mongo, ta xem thử: php_mongo-1.6.8-5.6-vc11-nts-x86_64.dll: + PHP Mongo version: 1.6.8 + PHP version: 5.6 + Microsoft Visual C++ version: 11… Read More Lưu ý khi cài mongo db 3, php 5.6 cho window

Cài redis trên php xampp 5.4

– Download extension tại: http://windows.php.net/downloads/pecl/snaps/redis/2.2.5/ + hoặc http://windows.php.net/downloads/pecl/snaps/redis – Download the redis64-latest.zip native 64bit Windows port of redis https://raw.github.com/ServiceStack/redis-windows/master/downloads/redis64-latest.zip – Extract redis64-latest.zip in any folder, e.g. in d:/xampp/redis64 – Run the redis-server.exe using the local configuration 1 2 cd d:/xampp/redis64     redis-server.exe –service-install redis.windows.conf –loglevel verbose – Start service: 1 redis-server –service-start – Tạo service.bat có… Read More Cài redis trên php xampp 5.4

Hướng dẫn cách chơi MineCloud.io HYIP hay Đào Bitcoin

MineCloud.io Đây là một site đơn thuần chơi miễn phí, đào bitcoin nhưng tôi nghĩ nó không đơn giản là đào bitcoin mà là một dạng của Hyip. Vậy tôi xin hướng dẫn mọi người cách chơi cụ thể để mọi người có một cách nhìn tổng quan về site này. Đầu tiên các bạn… Read More Hướng dẫn cách chơi MineCloud.io HYIP hay Đào Bitcoin

“Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình”?

Chính cái câu “muôn hình vạn trạng” đã miêu tả đầy đủ về cuộc sống. Ở cùng một thời điểm, cùng một câu chuyện, nhưng có kẻ khóc, kẻ cười. Vậy đâu mới là cái triết lý đúng đắn của cuộc đời? Tôi đi đến nhiều nơi, thấy nhiều người còn nghèo quá. Giữa những… Read More “Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình”?