RESTful Example using ExpressJS + Node.js + MongooseJS

ExpressJs From the Node Package manager website: Fast, unopinionated, minimalist web framework Express is used to create Web applications using Node.js. It provides support for routes, setting up view templates and others. This is most popular Node.js web framework as of now. The advantage of using ExpressJS is to reduce the time and lines of… Read More RESTful Example using ExpressJS + Node.js + MongooseJS

Who am I

Có lẽ chẳng ai như tôi, cũng chẳng ai như họ, Tôi được pha trộn giữa tạp phế lù văn hóa. Từ khi có thể hiểu được cuộc sống nó là cái gì thì tôi đã được đi các nước để tìm hiểu văn hóa cũng như tìm hiểu mọi thứ trên cuộc đời này.… Read More Who am I

anh vẫn hát

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày hai đứa nắm tay nhau trong ngập ngừng, thậm chí, không dám nhìn vào mắt nhau. Anh đưa em dạo qua mọi góc phố, nói những câu chuyện tưởng chừng như vu vơ. Trẻ con và tình cảm thật. Đã bao lâu rồi em nhỉ? Kể từ… Read More anh vẫn hát