Apache-Kafka, cài đặt và sử dụng

Kafka là gì? Kafka là một nền tảng truyền dữ liệu phân tán (distributed messaging system). Kafka sử dụng mô hình truyền thông public-subscribe, bên pulbic dữ liệu được gọi là producer bên subscribe nhận dữ liệu theo topic được gọi là consumer. Kafka  có khả năng truyền một lượng lớn dữ liệu trong thời… Read More Apache-Kafka, cài đặt và sử dụng

How to fix blank screen (no icons) after login in Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04?

Recently I was trying to install and uninstall certain packages and I encountered an error after I restarted my system after login, it was blank, no icons at all. I suggest you not to tamper with the Nvidia drivers but try these basic solutions instead. Solutions to fix this: Solution 1: See if this works… Read More How to fix blank screen (no icons) after login in Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04?

Mô hình Message Queue trong Microservice

Bản quyền thuộc về FSoft Potato Tech Mag Trong kiến trúc microservices, ứng dụng phần mềm được cấu thành từ các dịch vụ độc lập. Để hoàn thành một tác vụ của người dùng trên phần mềm, kết nối và giao tiếp giữa các microservices là cần thiết vì một tác vụ gồm nhiều tác… Read More Mô hình Message Queue trong Microservice

Phát triển phần mềm theo kiến trúc microservice

Giới thiệu mô hình kiến trúc microservice Tôi bắt đầu được nghe về cụm từ microservice từ năm 2015 khi mà công ty tôi làm bắt đầu muốn nâng cấp hệ thống và phục vụ nhiều người dùng hơn. Trên thực tế thì khái niệm về microservice đã có từ năm 2011 như trong tài… Read More Phát triển phần mềm theo kiến trúc microservice